Gwneud adduned

Ymunwch
â’n
addunedwyr

Sut wnewch chi Wahaniaeth?

Waeth os ydych chi’n unigolyn, yn fusnes, yn ysgol neu’n brifysgol, gall pawb wneud gwahaniaeth i ddigartrefedd yng Nghaerdydd.

Gallwch un ai ysgrifennu eich adduned eich hun neu ddewis un o’r enghreifftiau isod.

Er mwyn eich helpu i gyflawni eich adduned, fe anfonwn eich manylion at wasanaethau digartrefedd Caerdydd wnaiff gysylltu â chi. Gofynnir ichi ymuno â’r gwasanaeth hwn.

Fe wna’ i

Gwneud adduned