MEMBERS LOG IN

This area is exclusively for members of FOR Cardiff, this is where you can register/request ‘The Card’ and see the 100+ offers available to our members. If you're not sure if you're a member please check here or email us on info@forcardiff.com

Dont have an account? Sign up
Proud – an audio visual trail celebrating Cardiff’s LGBTQIA+ community

FOR Cardiff presents PROUD, an audio visual trail celebrating people from the LGBTQIA+ community in Cardiff. Curated by Heard Storytelling.

Work your way around the city’s shopping streets and discover eight beautiful living portraits telling true stories from two different perspectives. Scan the QR code next to their image to hear their true story. 

From the streets of Pakistan, clubs of Cardiff, hospital waiting rooms, and funfairs on Barry Island, these stories take listeners on personal and candid journeys, all focused on the theme of ‘Proud’, with the importance of representation at their core. 

Mae Caerdydd AM BYTH yn cyflwyno PROUD, llwybr clyweledol sy’n dathlu pobl o’r gymuned LHDTQIA+ yng Nghaerdydd. Curadwyd gan Heard Storytelling.

Gweithiwch eich ffordd o amgylch strydoedd siopa’r ddinas a darganfyddwch wyth portread byw hardd sy’n adrodd straeon gwir o ddau safbwynt gwahanol. Sganiwch y cod QR wrth ymyl eu delwedd i glywed eu stori.

O strydoedd Pacistan, clybiau Caerdydd, ystafelloedd aros ysbytai, a ffeiriau hwyl ar Ynys y Barri, mae’r straeon hyn yn mynd â gwrandawyr ar deithiau personol a didwyll, i gyd yn canolbwyntio ar y thema ‘Balch’, gyda phwysigrwydd cynrychiolaeth yn greiddiol iddo.


Jai Wei & Sammie

Location / Lleoliad: Outside Capitol Centre Cardiff


Coco & Lara

Location / Lleoliad: This portrait is no longer on display.


Numair & Shahbano

Location/ Lleoliad: This portrait is no longer on display.


Nathan & Wayne

Location/ Lleoliad: This portrait is no longer on display.


Tony & Steve

Location/ Lleoliad: Castle Arcade (opposite Troutmark Books)


Sab /Aida H Dee & Theo

Location/ Lleoliad: Castle Arcade (opposite Troutmark Books)


Alisha & Raven

Location/ Lleoliad: Royal Arcade (opposite the Queer Emporium)

hear their story


Richard & Andrew

Location/ Lleoliad: St David’s Dewi Sant (opposite Rituals)


Brought to you by FOR Cardiff. A ddarparwyd gan Caerdydd AM BYTH.