Prawf Adnabod

Gall rhywbeth mor syml â bod yn berchen ar ryw fath o Brawf Adnabod fod yn gam allweddol o ran dianc rhag digartrefedd yn barhaol. Gall trwyddedau gyrru, pasbortau a thystysgrifau geni gael eu colli neu eu dwyn yn hawdd pan fo rhywun yn cysgu ar y stryd, ac mae’n anodd iawn cael rhai newydd heb gyfeiriad parhaol.

Mae CAERedigrwydd yn cefnogi mynediad i Brawf Adnabod i bobl sy’n profi digartrefedd yng Nghaerdydd ac eisoes wedi rhoi pedwar prawf adnabod i bobl a oedd yn cael trafferthion heb un.

Mae Prawf Adnabod yn rhoi mynediad i bobl i wasanaethau hanfodol y llywodraeth, y mae gan bob un ohonom hawl iddynt. Mae angen un i gael swydd, agor cyfrif banc, derbyn budd-daliadau a sicrhau tai fforddiadwy. Heb y gwasanaethau hanfodol hyn, mae bron yn amhosib dianc rhag digartrefedd.

Y prif rwystr i gael Prawf Adnabod i berson sy’n profi digartrefedd yw diffyg arian. Cost gyfartalog trwydded yrru yn y DU yw £34-£43 – mae’r gost yn wahanol ar gyfer gwneud cais ar-lein neu drwy’r post. Os byddwch yn rhoi arian i bobl sy’n cysgu ar y stryd bydd yn rhaid iddynt ddewis rhwng cynilo am drwydded neu dalu am eu hanghenion sylfaenol fel bwyd a lloches.